Hvem er vi?

Foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland er en bred regional forening. Foreningen samler kunstnere, kunsthåndværkere og kunstaktører samt kunstinteressenter, der ser kunst som et erhverv.

Geografisk har foreningen hjemme i Sydvestjylland, der består af Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder kommuner.

Foreningen er stiftet den 18. april 2012 og har aktiviteter på flere niveauer. Det er bestyrelsen, der bestemmer hvilke krav, du skal opfylde, hvis du skal deltage i en aktivitet.

Eksempelvis er der for medlemmer, der ønsker at deltage i "Kunstrunden Sydvestjylland" et krav om betaling af et ekstra medlemsbidrag og et krav om ekstern censur samt et krav til dit geografiske tilhørsforhold.

Det årlige "Sydvestjysk Kunstmøde" er derimod åbent for alle medlemmer.

Pressen skrev:

Foreningen af kunstnere og kunsthåndværkere i Sydvestjylland er nu en realitet

Efter den særdeles vellykkede afvikling af Kunstrunden Sydvestjylland i påsken, hvor der i løbet af 3 dage blev aflagt over 9000 besøg hos de deltagende kunstnere, blev foreningen ”Kunstnetværk Sydvestjylland” stiftet onsdag den 18. april 2012.

47 udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og andre kunstinteressenter var samlet for at drøfte vedtægter og fremtiden, og forsamlingen valgte følgende bestyrelse: Formand Niels Kongsbak, Esbjerg, økonomiansvarlig Preben Schmidt, Esbjerg, bestyrelsesmedlemmerne Lars Bollerslev, Øster Vedsted, Rikke Bøgsted Knudsen, Fanø og Jørgen Steinicke, Holsted.

Den nye formand Niels Kongsbak fortæller: ”Stiftelsen af vores nye forening er gået over al forventning. Vi måtte flytte mødet til et større lokale på grund af den store interesse. Vadehavsprojektet, som bl.a. støttede Kunstrunden i påsken, ophører her i 2012. Derfor har vi stiftet denne forening, som fremover skal stå for ”Kunstrunden Sydvestjylland” i påsken samt afholde mindst et ”Sydvestjysk Kunstmøde”, hvert år Og det kan sagtens være, at vi kobler nye projekter på hen ad vejen. Vores mål er at gøre erhvervsvilkårene bedre for udøvende kunstnere og kunsthåndværkere. At gøre os mere synlige”. Og fortsætter:

”Det er samtidig vigtigt at understrege, at den nye forening ikke vil ændre på de mange gode sammenslutninger og fælleskaber, der allerede findes mere lokalt. Foreningen vil primært arbejde med opgaver, der har et regionalt perspektiv, og det skal ske i samarbejde med Destination Sydvestjylland, der dækker kommunerne, Esbjerg, Fanø Varde, Vejen og Tønder Kommuner”, slutter Niels Kongsbak.

Det koster 300,- kr. om året at være medlem af foreningen. Udøvende kunstnere og kunsthåndværkere og andre med interesse for kunst som et erhverv kan blive medlem.

Nuværende aktiviteter

Kunstrunden Sydvestjylland

Kunstrunden Sydvestjylland afholdes hvert år i påsken. Fredag, lørdag og søndag er dørene åbne fra kl. 11 - 17 i atelierer og værksteder. Her kan du møde kunstnerne og kunsthåndværkerne i deres egne omgivelser og opleve værkerne der, hvor de er skabt. Det er også muligt at besøge gallerier og museer. I 2012 var der 91 steder at besøge og gæsterne aflagde mere end 9000 besøg. I 2013 var der 96 steder at besøge og omkring 13-15.000 besøg blev aflagt.

Læs mere på Kunstrunden Sydvestjyllands hjemmeside

Sydvestjysk Kunstmøde

Sydvestjysk Kunstmøde har været afholdt 4 gange under Vadehavsprojektet. Fra efteråret 2012 overtager foreningen ansvaret for dette møde. Mødet samler bredt kunstnere og kunsthåndværkere fra hele det sydvestjyske område. Programmet omfatter oplæg, foredrag og workshops. Kunstmødet afholdes hvert år i september måned.

Foto: StefG, Pixel

Læs om seneste Sydvestjysk Kunstmøde

Formand Niels Kongsbak holder indlæg på det første store Kunstmøde i Skærbæk Fritidscenter d. 26. september 2012.

Næsten 60 kunstnere og kunsthåndværkere deltog på mødet.

Jørgen Steinicke holder kunsthistorisk oplæg ved Kunstmødet d. 26.9.2012.

Kunstmøde d. 26. september 2012