Kunstnetværk Sydvestjylland er en forening for kunstnere, kunsthåndværkere og andre kunstinterssenter i Sydvestjylland, der ser kunst som et erhverv.

Collage af udvalgte kunstnere og kunsthåndværkere, Kunstrunden Sydvestjylland 2015

Foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland er en bred regional forening. Foreningen samler kunstnere, kunsthåndværkere og kunstaktører samt kunstinteressenter, der ser kunst som et erhverv.

Geografisk har foreningen hjemme i Sydvestjylland, der består af Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder kommuner.

Foreningen er stiftet den 18. april 2012 og har aktiviteter på flere niveauer. Det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilke krav du skal opfylde, hvis du skal deltage i en aktivitet.

Eksempelvis er der for medlemmer, der ønsker at deltage i "Kunstrunden Sydvestjylland" et krav om betaling af et ekstra medlemsbidrag og et krav om ekstern censur samt et krav til dit geografiske tilhørsforhold.

Det årlige "Sydvestjysk Kunstmøde" er derimod åbent for alle medlemmer.

Esbjerg d. 5. april 2018:

Vi har hermed fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i foreningen Kunstnetværk Sydvestjylland:
 
Onsdag den 25. april 2018 kl. 17.00-20.00 på adressen Brorsonsminde, Fiskergade 13, 6760 Ribe - http://www.brorsonsminde.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand samt 2 medlemmer - Niels Kongsbak, Elin Grønning og Erna Møller er på valg og modtager genvalg. Jytte Jespersen og Kjeld Truberg er ikke på valg.
8. Valg af 2 suppleanter - Jytte Lysgaard modtager genvalg. Vinni Bakkensen modtager ikke genvalg.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.


Efter generalforsamlingen byder vi på mad - derfor vil vi gerne have en tilbagemelding fra dig, om du kommer - svar senest den 16. april.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Forslag til generalforsamlingen - indkommet 12. april 2018:

Forslag fra bestyrelsen på generalforsamlingen d. 25. april 2018:

 

”På baggrund af bemærkninger på generalforsamlingen i 2017 om aflønningen af formand Niels Kongsbak foreslås det, at aflønningen af denne fastsættes til 35.000 kr. ex. moms for året 2018/19.

Samtidig iværksætter bestyrelsen en fordeling af Kunstrundens arbejdsopgaver således, at Niels ikke sidder med stort set alle arbejdsopgaver i forbindelse med afviklingen af Kunstrunden.

Ved generalforsamlingen i 2019 tages aflønningens størrelse op til vurdering igen.

Bestyrelsen bemærker endvidere, at foreningens vedtægter vil blive revideret/opdateret i det kommende år således, at der til generalforsamlingen i 2019 vil blive fremlagt forslag til vedtægtsændringer”.

 

Tag en genvej

Bestyrelsen | Vedtægter | Indmeldelse | Referater                                             | Kontingent | Sydvestjysk Kunstmøde | Links |Medlemsliste | Arbejdsgrupper  | Kunstrunden Sydvestjylland | Venner |

Medlemstegning i gang

2. maj 2012

Tegning af medlemskaber er nu i fuld gang. Hver dag i denne tid kommer der nye medlemmer til.

Alle der mødte frem på den stiftende generalforsamling har nu modtaget tegningsmaterialet, og hjemmesiden er på plads.

Det samme gælder anmeldelse af foreningen til SKAT. Foreningens CVR.nr. er blevet 34 42 43 49, og foreningens bankforbindelse er Skjern Bank.